ഒറ്റ മന്ദാരം

ഇല്ലാ…പുനർജനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്
വീണ്ടും വീണ്ടും കള്ളം പറയുന്നു നീ..
ഇളകിച്ചിരിച്ച ഒറ്റക്കൊലുസും…..
നീയൊന്നുമറിയാതായിപ്പോയ നേരത്തിന്‍റെ ബാക്കി പത്രം പോല്‍ ഇളകിത്തെറിച്ച അവയുടെ ചെറുമണികളും,കൈകളിലെ ചെറുനീറ്റലും, എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചതും, മഴ പതിയെ പെയ്തതും, ഒന്നും നിന്റെയാത്മാവ് അറിഞ്ഞില്ലെന്നോ.?? ♥️

ഇരുട്ട്

ഓറഞ്ച് മണം പേറി വരുന്ന പാതിരാക്കാറ്റ്, അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വാതിലുകളുള്ള എൻറ കിറുക്കൻ സ്വപ്നത്തിൻറ പങ്കു പറ്റാൻ വിഷാദത്തിൻറ കറുത്ത പാടം കടന്നെത്തുന്ന ശബ്ദം നിഷേധിച്ച ഒരുവൾ, ഞാന്‍ തീർത്തും നഗ്നനായിരുന്നു…അവളുടെ ഓരോ നീളൻ മുടിനാരുകളെ കൊണ്ട് അവളെനിയ്ക്ക്
കറുത്ത വസ്തങ്ങൾ നെയ്യുന്നു.

ഇരുട്ട്

അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വാതിലുകളുള്ള എൻറ കിറുക്കൻ സ്വപ്നത്തിൻറ പങ്കു പറ്റാൻ വിഷാദത്തിൻറ കറുത്ത പാടം കടന്നെത്തുന്ന ശബ്ദം നിഷേധിച്ച ഒരുവൾ, ഞാന്‍ തീർത്തും നഗ്നനായിരുന്നു…അവളുടെ ഓരോ നീളൻ മുടിനാരുകളെ കൊണ്ട് അവളെനിയ്ക്ക്
കറുത്ത വസ്തങ്ങൾ നെയ്യുന്നു..❤❤

ഉയരെ

തോറ്റത് ഞാനോ നീയോ അല്ല, നമ്മളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് എന്നെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നു…. ഇരുണ്ട മുറിയിലെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ആ ബുക്കിനുള്ളിലെ മയിൽ‌പീലി പ്രസവിച്ചോ എന്ന് എന്നത്തേയും പോലെ നാളെയും ഞാൻ തുറന്നു നോക്കും….. ഒടുവിൽ ഓർമകളും പേറി ആ ചാരുകസേരയിൽ മലർന്നു അങ്ങനെ… പുലരും വരെ കിനാവ് കാണും

ഞാൻ

ഒരാളുടെ കടലുറങ്ങുന്ന കൺപീലികൾക്കു താഴെയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഈ ഓരോ സ്റ്റാറ്റസും ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി
വെക്കുന്നത്.!♥️😊