നിന്നെ പോലെ

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും പ്രണയിക്കണം…….
അതും വെറുതേ പ്രണയിച്ചാൽ പോര…”
പ്രണയിക്കുന്നെങ്കിൽ മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നേർത്ത മഞ്ഞുകണം പോലെ തിരുനെറ്റിയിൽ ഒരു നനുത്ത ചുംബനമേകാൻ ഏഴാകാശവും കടന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നെത്താൻ പാകത്തിൽ ഇനിയും തിരിച്ചറിയപ്പെടാനാവാത്ത എന്തോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ  പ്രണയത്തിൽ ബാക്കി വെക്കണം….. കാട് അതിൻറ അവസാനത്തെ പുൽക്കൊടിയെ പോലും കത്തിച്ച് നാമവശേഷമാക്കുമ്പോഴും ഇനി പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയില്‍ മുളച്ചു പൊന്താൻ പാകത്തിൽ ആരാരും കാണാതെ വേരുകൾക്കിടയിൽ പാതിയെരിഞ്ഞ
ഏതോ ഒരു പുൽക്കൊടി മേഘങ്ങളുടെ സംഗീതത്തിന് കാതോർക്കും പോലെ…
നിന്നെ പോലെ .!

Advertisements

2 thoughts on “നിന്നെ പോലെ

  1. ഒരാഴ്ച സമയമെടുത്തു വൈശാഖ് നിങ്ങളുടെ രചനകൾ ആഴത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു വായിക്കുവാൻ. മികച്ച രചന പാടവം.. ഇനിയും എഴുതുക… അഭിനന്ദനങ്ങൾ 👏👏

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s