കിറുക്ക്‌

കാണാറുണ്ടോ..? ഇല്ല
മിണ്ടാറുണ്ടോ..? ഇല്ല
ഓർക്കാറുണ്ടോ ..? അതുമില്ല

പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രിയപെട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞു ഉള്ളിലിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്.
പോകുന്ന വഴിയിലെ കല്ലിലും, മുള്ളിലും,മരങ്ങളിലും എന്തിനേറെ എതിരെ കടന്നു പോകുന്ന കാറ്റിൽ വരെ അവളുടെ പേരെഴുതി വെക്കുന്നത്..?

കിറുക്ക്‌… വെറുമൊരു കിറുക്ക്‌..
മേഘങ്ങളെ വിരലിനാൽ തൊടാൻ കൊതിച്ച പോലെ, അപ്പൂപ്പൻ താടിക്കൊപ്പം കാറ്റിൽ പാറി നടക്കാൻ മോഹിച്ച പോലെ, ആയിരം മഞ്ചാടിമണികൾ തികയുന്ന പകലിൽ പടിപ്പുര വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച പോലെ വെറുമൊരു പകൽ കിറുക്ക്‌.!!

Advertisements

One thought on “കിറുക്ക്‌

 1. അതങ്ങനെയാണ്….
  കൂടെയുണ്ടാകണമെന്നില്ല ,
  നമ്മുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ്പറ്റിച്ചാൽ മാത്രംമതി …

  മനോഹരമായ വരികൾ……
  എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും…

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s