പറവ

ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുകയും, യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ തിരികെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലരുണ്ട്.. അവർക്ക് അതൊരു ഹോബിയാണ്.
തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത വെറുമൊരു ഹോബി.
അവർ വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും…
അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ…..
ആർക്കും ഓടി കയറാൻ പാകത്തിൽ ജീവിതമിങ്ങനെ മലക്കെ തുറന്നിടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്.!!

Advertisements

2 thoughts on “പറവ

  1. ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളും കൂടി കാരണക്കാർ അല്ലെ, പറ്റിക്ക പെടാൻ നിന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s