ശരിയും തെറ്റും 

സ്വയം മാറുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോളും എനിക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, മനസ് എവിടെയൊക്കെയോ  അപ്പുപ്പൻ താടി പോലെ തങ്ങി നിന്ന്, കാറ്റത്തു പറന്ന് അവിടെയും ഇവിടെയും  ഒക്കെ പാറി കളിച്ചു. ഇപ്പൊ മനസ് ഉറച്ചു നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ, കാലം ഒരു മീഡിയം തന്നെ ആണ്  നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന്, ആരോടും പരാതിയോ പരിഭവമോ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാരും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതു  ആയിരുന്നു. കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ വേണ്ടെന്നു വെക്കുക ഉള്ളു, അതിൽ നീയും ഉൾപ്പെട്ടു . തെറ്റി പോയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരുപാട് അകലെ ആണ് നീ…. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s